Rūpnieciska īpašuma apelācijas padome 2021.gada 7.jūnijā izskatīja iebildumu pret preču zīmes HASANA KEBABS (fig.) ar reģ. nr. M 75 580 reģistrāciju uz Syed Qasim Abbas Bukhari vārda, ko Muhammad Azeem vārdā iesniedzis Aģentūras TRIA ROBIT profesionāls patentpilnvarnieks ar specializāciju preču zīmju jomā Broņislavs Baltrumovičs. Iebildums bija pamatots ar apstrīdētās preču zīmes līdzību agrākai iebilduma iesniedzēja preču zīmei un attiecīgo pakalpojumu identiskumu un līdzību (Likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 7.panta pirmās daļas 2.punkts un apstrīdētās zīmes pieteicēja acīmredzami negodprātīgu nolūku (6.panta otrā daļa).

Apelācijas padome atzina, ka preču zīmes ir līdzīgas, bet attiecīgie pakalpojumi ir identiski un līdzīgi, kā rezultātā apmierināja iebildumu uz likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkta pamata, tai pašā laikā, neskatoties uz lietā iesniegtajiem pierādījumiem un šī konkrētā strīda priekšvēsturi (par ko tika ziņots šeit) uzskatīja, ka nav pamata apmierināt iebildumu arī uz likuma 6.panta 2.punkta pamata.

Līdz ar to kārtējo reizi Aģentūra TRIA ROBIT palīdzēja savam klientam novērst viņa preču zīmes prettiesiskas reģistrācijas mēģinājumu no konkurentu puses. Apelācijas padomes lēmums netika pārsūdzēts likumā noteiktajā termiņā un ir stājies spēkā.

Iebildums pret preču zīmes HASANA KEBABS (fig.) M 75 580 reģistrāciju