FERRERO ROCHER pret ROSHEN

Pazīstamais itāļu saldumu ražotājs FERRERO S.P.A. ar Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieku starpniecību iesniedza pret minētām preču zīmēm iebildumus, pamatojoties uz savu agrāko starptautiski reģistrēto preču zīmi „FERRERO ROCHER” (fig.), reģ. Nr. WO 799 546. Visi iebildumi tika balstīti likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 7.panta pirmās daļas 2.punkta (preču zīmju sajaukšanas iespēja) un šī likuma 8.panta noteikumiem (plaši pazīstamas preču zīmes sajaucams atveidojums un imitācija).