Aģentūra TRIA ROBIT piedāvā saviem klientiem pilnu preču zīmju aizsardzības pakalpojumu klāstu:

 • nacionālie preču zīmes reģistrācijas pieteikumi Latvijā un Krievijā un citās valstīs, izmantojot mūsu ārvalstu pastāvīgo sadarbības partneru pakalpojumus;
   
 • Eiropas Savienības preču zīmju (EUTM) reģistrācijas (viena reģistrācija, kas ir spēkā visās 27 Eiropas Savienības valstīs, proti, Austrija, Bulgārijā, Beļģijā, Kiprā, Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Ungārijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandā, Polijā, Portugālā, Rumānijā, Slovēnijā, Slovākijā, Spānijā, Zviedrijā);
   
 • CTM preču zīmes pārveide nacionālajās reģistrācijās Latvijā, Lietuvā un Igaunijā;
   
 • preču zīmju starptautiskā reģistrācija pēc Madrides Nolīguma un Madrides Protokola; darbības pagaidu atteikumu un iebildumu pārvarēрanai dalībvalstīs, izmantojot mūsu ārvalstu pastāvīgo sadarbības partneru pakalpojumus;
   
 • preču zīmju reģistrācijas darbības termiņu pagarināšana;
   
 • līdzīgo preču zīmju reģistrāciju meklējumu pakalpojumi valstīs, kur patentu iestādes neveic ekspertīzi pēc prioritātes datuma;
   
 • preču zīmju meklējumi un preču zīmju reģistrācijas iespēju analīze.  

Firma uzmanīgi seko likumdošanas izmaiņām preču zīmju aizsardzības sfērā. Mūsu patentpilnvarotajiem ir ievērojama pieredze preču zīmju tiesību aizsardzībā dažādās jurisdikcijās. Šo pieredzi papildina arī lielais nacionālo lietu skaits, kuras ir mūsu klientiem visās рajās valstīs. Mūsu patentpilnvarotie pārzina vietējo likumdošanu un procedūru īpatnības, kas ir vitāli svarīgi veiksmīgai preču zīmju reģistrācijai un to turpmākai aizsardzībai. Mūsu pakalpojumi ir elastīgi piemērojami mūsu klientu vajadzībām un prasībām.