Aģentūra TRIA ROBIT piedāvā saviem klientiem pilnu preču zīmju aizsardzības pakalpojumu klāstu:

 • nacionālie preču zīmes reģistrācijas pieteikumi Latvijā un citās valstīs, izmantojot mūsu ārvalstu pastāvīgo sadarbības partneru pakalpojumus;
   
 • Eiropas Savienības preču zīmju (EUTM) reģistrācijas (viena reģistrācija, kas ir spēkā visās Eiropas Savienības valstīs);
   
 • CTM preču zīmes pārveide nacionālajās reģistrācijās Latvijā, Lietuvā un Igaunijā;
   
 • preču zīmju starptautiskā reģistrācija pēc Madrides Nolīguma un Madrides Protokola; darbības pagaidu atteikumu un iebildumu pārvarēрanai dalībvalstīs, izmantojot mūsu ārvalstu pastāvīgo sadarbības partneru pakalpojumus;
   
 • preču zīmju reģistrācijas darbības termiņu pagarināšana;
   
 • līdzīgo preču zīmju reģistrāciju meklējumu pakalpojumi valstīs, kur patentu iestādes neveic ekspertīzi pēc prioritātes datuma;
   
 • preču zīmju meklējumi un preču zīmju reģistrācijas iespēju analīze.

Uzņēmums uzmanīgi seko likumdošanas izmaiņām preču zīmju aizsardzības sfērā. Mūsu patentpilnvarniekiem ir ievērojama pieredze preču zīmju tiesību aizsardzībā dažādās jurisdikcijās. Šo pieredzi papildina arī lielais nacionālo lietu skaits, kuras ir mūsu klientiem visās minētajāš valstīs. Mūsu patentpilnvarnieki pārzina vietējo likumdošanu un procedūru īpatnības, kas ir vitāli svarīgi veiksmīgai preču zīmju reģistrācijai un to turpmākai aizsardzībai. Mūsu pakalpojumi ir elastīgi piemērojami mūsu klientu vajadzībām un prasībām.