Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieki piedāvā pilnu izgudrojumu un lietderīgo modeļu aizsardzības pakalpojumu klāstu:

 • patentu pieteikumu rakstīšana dažādās tehnikas jomās;
   
 • konsultācijas par patentēšanas jautājumiem un patentēšanas procedūru izvēli;
   
 • patentu meklējumi;
   
 • Latvijas nacionālo patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība;
   
 • Lietuvas, Igaunijas un citu valstu nacionālo patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība;
   
 • Eiropas patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība;
   
 • izsniegto Eiropas patentu apstiprināšana un paplašināšana;
   
 • starptautisko pieteikumu, kas iesniegti saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu (PCT) sagatavošana, iesniegšana un lietvedība;
   
 • patentu pieteikumu, kas iesniegti saskaņā ar Eirāzijas Patentu konvenciju, sagatavošana, iesniegšana un lietvedība;
   
 • iebildumi, apelācijas, tiesību pārkāpumu un apstrīdēšanas lietas saistībā ar patentiem un lietderīgajiem modeļiem;
   
 • patentu uzturēšanas ikgadējo nodevu apmaksa.
   

Mūsu pakalpojumi ir elastīgi piemērojami mūsu klientu vajadzībām un prasībām. Mūsu zināšanas daudzās tehnikas nozarēs un ilggadējā pieredze dod iespēju nodrošināt kompleksu pieeju patentēšanai ne tikai Latvijā, bet arī jebkurā reģionā, kur mūsu klientiem ir biznesa intereses.