Aģentūra TRIA ROBIT var konsultēt visās likuma jomās, kas saistītas ar rūpnieciskā dizainparauga aizsardzību. Mēs nodarbojamies ar dizainparaugu reģistrāciju Baltijas valstīs, Eiropas Savienībā un NVS valstīs, Centrāleiropas un Austrumeiropas, kā arī Centrālāzijas valstīs:

 • Konsultācijas par visatbilstošāko dizaina aizsardzības formu, dizaina reģistrējamības analīze un dizainparaugu reģistrācijas pieteikumu iesniegšanas stratēģijas;
   
 • Meklējumi iespējamo pārkāpumu noteikšanai;
   
 • Nacionālo dizainparaugu pieteikumu iesniegšana un lietvedība mūsu birojos un sadarbībā ar mūsu pastāvīgajiem ārvalstu partneriem;
   
 • Kopienas dizainparaugu pieteikumu iesniegšana un lietvedība EUIPO;
   
 • Atteikumu un iebildumu pārvarēšana saistībā ar rūpniecisko dizainparaugu starptautisko reģistrāciju, ko regulē Hāgas vienošanās Ženēvas akts, sadarbībā ar mūsu pastāvīgajiem ārvalstu partneriem;
   
 • Dizainparaugu reģistrāciju darbības termiņu pagarināšana;
   
 • Konsultācijas un palīdzība saistībā ar pārkāpumiem un nacionālo, reģistrēto Kopienas un nereģistrēto Kopienas dizainparaugu spēkā esamības apstrīdēšanu un aizsardzību;
   
 • Konsultācijas par dizainparaugu licencēm un tiesību nodošanu.
   

Mūsu pakalpojumi ir elastīgi piemērojami mūsu klientu vajadzībām un prasībām.