Apgabaltiesa pieliek punktu strīdā par BRŪŽA preču zīmi

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2016.gada 21.oktobra spriedumu, kurš stājās spēkā 2016.gada 16.decembrī, tika galīgi atrisināts strīds ar preču zīmju BRŪŽA un BRŪŽA LEĢENDA reģistrācijām un lietošanu, kurš izcēlies 2015.gada sākumā izcēlies starp Latvijas lielākajiem alus ražotājiem – AS „Aldaris” un AS „Cēsu alus” (par šī strīda iznākumu pirmās instances tiesā jau ziņojām iepriekš).

FERRERO ROCHER pret ROSHEN

Pazīstamais itāļu saldumu ražotājs FERRERO S.P.A. ar Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieku starpniecību iesniedza pret minētām preču zīmēm iebildumus, pamatojoties uz savu agrāko starptautiski reģistrēto preču zīmi „FERRERO ROCHER” (fig.), reģ. Nr. WO 799 546. Visi iebildumi tika balstīti likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 7.panta pirmās daļas 2.punkta (preču zīmju sajaukšanas iespēja) un šī likuma 8.panta noteikumiem (plaši pazīstamas preču zīmes sajaucams atveidojums un imitācija).

Iebildums pret preču zīmi CHAMPEZZO

2014. gada 22. aprīlī Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarniece Inese Poļaka Francijas organizācijas Comite Interprofessionnel du vin de Champagne vārdā iesniedza iebildumu pret Lietuvas uzņēmuma UAB “ITALIANA LT” reģistrēto preču zīmi “CHAMPEZZO” ar reģ. Nr. M 66 984. Iebildums tika balstīts uz apstrīdētās preču zīmes sajaucamu līdzību ar plaši pazīstamo ģeogrāfiskās izcelsmes norādi „champagne”.

Intercontinental Great Brands LLC vs AS Siera Nams

2016.gada 12.oktobrī AS SIERA NAMS iesniedza figuratīvās preču zīmes PHILADELPHIA pieteikumu M-16-1138 Latvijas Republikas Patentu Valdē attiecībā uz identiskām precēm, kā Aģentūras TRIA ROBIT klienta reģistrēto preču zīmju saime PHILADELPHIA. Mēs informējām savu klientu Intercontinental Great Brands LLC. Par šo pieteikumu. Klients deva instrukcijas nosūtīt vēstuli pretējās puses pārstāvim ar prasību nekavējoties atsaukt minēto pieteikumu. Pretējā puse, ņemot vērā mūsu pretenzijas, pieteikumu atsauca.