2016.gada 12.oktobrī AS SIERA NAMS iesniedza figuratīvās preču zīmes PHILADELPHIA pieteikumu M-16-1138 Latvijas Republikas Patentu Valdē attiecībā uz identiskām precēm, kā Aģentūras TRIA ROBIT  klienta reģistrēto preču zīmju saime PHILADELPHIA. Mēs informējām savu klientu  Intercontinental Great Brands LLC. Par šo pieteikumu. Klients deva instrukcijas nosūtīt vēstuli pretējās puses pārstāvim ar prasību nekavējoties atsaukt minēto pieteikumu. Pretējā puse, ņemot vērā mūsu pretenzijas, pieteikumu atsauca.

Intercontinental Great Brands LLC vs AS Siera Nams