Grozījumi Preču zīmju likumā un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā

2023. gada 9. februārī Latvijas Republikas Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā un Preču zīmju likumā, ieviešot attiecīgajos normatīvajos aktos Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2015/2436 noteikumus par preču zīmes reģistrācijas atcelšanas un atzīšanas par spēkā neesošu administratīvajām procedūrām …..