2023. gada 9. februārī Latvijas Republikas Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā un Preču zīmju likumā, ieviešot attiecīgajos normatīvajos aktos Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2015/2436 noteikumus par preču zīmes reģistrācijas atcelšanas un atzīšanas par spēkā neesošu administratīvajām procedūrām. Līdz ar grozījumu spēkā stāšanos preču zīmes reģistrācijas atcelšanas procedūru un reģistrācijas atzīšanas par spēkā neesošu procedūru varēs ierosināt ne tikai tiesā, bet arī Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē. Paredzams, ka tas ļaus samazināt pušu izmaksas un paātrināt strīdu izskatīšanas procesu, kā arī atslogos tiesas. Tāpat ar grozījumiem no Preču zīmju likuma tika izslēgti noteikumi par disklamāciju un tika veikti tehniska rakstura uzlabojumi. Grozījumi stājās spēkā 2023. gada 7. martā. Grozījumu izstrādāšanas procesā piedalījās Aģentūras TRIA ROBIT vecākais jurists, profesionālais patentpilnvarnieks Broņislavs Baltrumovičs.

Grozījumi Preču zīmju likumā un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā