30.01.2023

Ar 2023.gada 23.janvāri ir atvērts jauns posms pieteikumiem Eiropas Komisijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) fonda “Idejas stiprākam uzņēmumam” dotācijām (grantiem), kas ir paredzēto, lai palīdzētu apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības, ko īsteno Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) sadarbībā ar Latvijas Republikas Patentu valdi.

Šajā atbalsta shēmā uzņēmumiem tiek daļēji atlīdzināti intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumu kā arī preču zīmju, dizainparaugu, patentu un augu šķirņu aizsardzības izmaksas līdz pat 3355 EUR. Līdzekļi ir ierobežoti un pieejami rindas kārtībā, līdz ar to iesakām nekavēties ar pieteikumu iesniegšanu!

Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieki ir gatavi palīdzēt Jums aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības kā arī palīdzēt ar attiecīgā fonda atbalsta saņemšanu.

Plašāka informācija ir pieejama EUIPO un LRPV tīmekļa vietnēs:

https://www.lrpv.gov.lv/lv/mvu-fonds-idejas-stiprakam-uznemumam,

https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/online-services/sme-fund

MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam”