Muitas seminārs „Efektīvas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības metodes 2023”

Muitas seminārs „Efektīvas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības metodes 2023”

Latvijas Republikas Patentu valde (LRPV) sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldi un ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) atbalstu 2023. gada 14. un 15. novembrī jau septīto reizi rīkoja ikgadējo starptautisko semināru muitas un citu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem “Efektīvas intelektuālā īpašuma aizsardzības metodes 2023”.