Latvijas Republikas Patentu valde (LRPV) sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldi un ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) atbalstu 2023. gada 14. un 15. novembrī jau septīto reizi rīkoja ikgadējo starptautisko semināru muitas un citu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem “Efektīvas intelektuālā īpašuma aizsardzības metodes 2023”. 

Šogad pasākums tika organizēts divu dienu garumā – pirmajā dienā notika izglītojošs seminārs muitas un citu tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem par aktualitātēm saistībā ar efektīvu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, savukārt otrajā dienā notika ekspertu diskusija “Viltojumu tirdzniecība – tendences un tās apkarošanas aktualitātes Latvijā”. Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieks preču zīmju lietās Broņislavs Baltrumovičs pasākumā iepazīstināja klausītājus ar prezentācijām par „Chanel”, „Hugo Boss”, „Ray Ban” un „Oakley” (Essilor Luxxotica) preču zīmēm kā arī ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (International Olympic Committee) intelektuālo īpašumu, tā aizsardzību un izplatītākajiem viltojumiem, bet pasākuma otrajā daļā piedalījās ekspertu diskusijā kā Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācijas pārstāvis.

Muitas seminārs „Efektīvas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības metodes 2023”