Aģentūra TRIA ROBIT ar prieku paziņo, ka ir veiksmīgi aizvadīta Starptautiskās preču zīmju asociācijas (International Trademark Association (INTA)) rīkotā 2023. gada izstāde „Innovation Marketplace”, kas pulcēja vairāk nekā 120 dalībniekus no visas pasaules. Esam gandarīti, ka mūsu stendu šajās trijās dienās ir apmeklējuši 500+ interesenti un ir novadītas neskaitāmas tikšanās ar esošiem un potenciāliem klientiem un sadarbības partneriem.

SIA “Aģentūra TRIA ROBIT” ir noslēgusi 28.04.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/163  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

INTA Izstāde 2023