2023. gada 1. jūnijā 17 Eiropas Savienības dalībvalstīs stājās spēkā Vienotā spēka Eiropas patenta sistēma, iezīmējot vienu no nozīmīgākajiem notikumiem Eiropas patentu vēsturē kopš Eiropas Patentu Konvencijas parakstīšanas 1973. gada 5. oktobrī, kas notika pirms gandrīz piecdesmit gadiem. Šī jaunā sistēma sniedz lietotājiem priekšrocības daudzās jomās, tai skaitā izmaksu samazinājumu, vienkāršotas procedūras, uzlabotu pārredzamību un juridisko noteiktību.

Vienotā spēka Eiropas patenta sistēma