MVU fonds – Ideas Powered for business

MVU fonds – Ideas Powered for business

Ideas Powered for business MVU fonds ir Eiropas Komisijas iniciēta grantu shēma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ES mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT).
Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieces preču zīmju lietās Alīna Bogdanoviča, Sabīne Ūdre un Aļona Sivcova ir ieguvušas speciālu sertifikātu, kas dod tiesības sniegt granta saņēmējiem intelektuālā īpašuma priekšizpētes un aizsardzības pakalpojumus šī fonda ietvaros.