Aģentūra TRIA ROBIT ieguvusi IP STARS 2021 augstāko novērtējumu

Aģentūra TRIA ROBIT ieguvusi IP STARS 2021 augstāko novērtējumu

Esam gandarīti, ka izdevuma Managing IP izpētes un reitingu sadaļas IP STARS veidotajā intelektuālā īpašuma rangā Aģentūra TRIA ROBIT ieguvusi augstāko novērtējumi un attiecīgi ierindota augstākajā līmenī (Tier 1).

Izdevums IP STARS tāpat ir novērtējis arī mūsu speciālistu veikumu, piešķirot Inesei Poļakai un Broņislavam Baltrumovičam Trade mark star 2021 novērtējumu, bet Sabīnei Ūdrei – Rising star 2021 atzinību.

Iebildumi pret preču zīmju reģistrācijām `CaviarHouse.lv` (reģ. Nr. M76096) un `CaviarHouse.lv` (fig.) (reģ. Nr. M76097)

Iebildumi pret preču zīmju reģistrācijām `CaviarHouse.lv` (reģ. Nr. M76096) un `CaviarHouse.lv` (fig.) (reģ. Nr. M76097)

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome 2021.gada 3.decembrī izskatīja iesniegtos iebildumus pret preču zīmju reģistrācijām Nr. M 76 096 `CaviarHouse.lv` un Nr. M 76 097 `CaviarHouse.lv` (fig.) lietā, kurā Aģentūras TRIA ROBIT klientu – apstrīdēto zīmju īpašnieku CAVIARHOUSE.LV, SIA pārstāvēja profesionālais patentpilnvarnieks Broņislavs Baltrumovičs.

MVU fonds – Ideas Powered for business

MVU fonds – Ideas Powered for business

Ideas Powered for business MVU fonds ir Eiropas Komisijas iniciēta grantu shēma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ES mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT).
Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieces preču zīmju lietās Alīna Bogdanoviča, Sabīne Ūdre un Aļona Sivcova ir ieguvušas speciālu sertifikātu, kas dod tiesības sniegt granta saņēmējiem intelektuālā īpašuma priekšizpētes un aizsardzības pakalpojumus šī fonda ietvaros.