2022.gada 15.-18.jūnijā Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā norisinājās 40.-tā ikgadējā ECTA konference (ECTA 40th Annual Conference) „DESIGNING THE FUTURE”, kurā Aģentūru TRIA ROBIT pārstāvēja profesionālie patentpilnvarnieki Broņislavs Baltrumovičs un Alīna Bogdanoviča, aktīvi piedaloties divu dienu piesātinātajā konferences programmā.

Broņislavs Baltrumovičs on ECTA 2022 in Copenhagen (photo by Daniel Vegel)

SIA “Aģentūra TRIA ROBIT” ir noslēgusi 28.04.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/163  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ECTA 40th Annual Conference 2022