Esam gandarīti, ka izdevuma Managing IP izpētes un reitingu sadaļas IP STARS veidotajā intelektuālā īpašuma rangā Aģentūra TRIA ROBIT ieguvusi augstāko novērtējumi un attiecīgi ierindota augstākajā līmenī (Tier 1).

Izdevums IP STARS tāpat ir novērtējis arī mūsu speciālistu veikumu, piešķirot Inesei Poļakai un Broņislavam Baltrumovičam Trade mark star 2021 novērtējumu, bet Sabīnei Ūdrei – Rising star 2021 atzinību.

“IP STARS rangs tiek balstoties uz analītiķu veiktiem neatkarīgiem pētījumiem, tostarp analizējot publiski pieejamu informāciju (piemēram, tiesu vai intelektuālā īpašuma biroju datus) un esošos datus, kas ir par uzņēmumiem. Firmu reitingā novērtētie aspekti ietver zināšanas, darba slodzi, reputāciju tirgū un rekordus, klientu sasniegtos rezultātus un unikālās stiprās puses noteiktā prakses jomā. Visa šī informācija tiek ņemta vērā, pieņemot lēmumus par to, kurus uzņēmumus iekļaut reitingā un kurā līmenī un darbības jomā tiem vajadzētu būt.” Ļoti priecājamies, ka klienti un ilggadējie sadarbības partneri novērtē mūs. Mēs ikdienu pilnveidojamies, lai kļūtu arvien profesionālāki un labāk spētu palīdzēt ikvienam esošajam un potenciālajam klientam.

Aģentūra TRIA ROBIT ieguvusi IP STARS 2021 augstāko novērtējumu