Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome 2021.gada 3.decembrī izskatīja iesniegtos iebildumus pret preču zīmju reģistrācijām Nr. M 76 096 `CaviarHouse.lv` un Nr. M 76 097 `CaviarHouse.lv` (fig.) lietā, kurā Aģentūras TRIA ROBIT klientu – apstrīdēto zīmju īpašnieku CAVIARHOUSE.LV, SIA pārstāvēja profesionālais patentpilnvarnieks Broņislavs Baltrumovičs.

Iebildums tika pamatots ar līdzību agrākai starptautiskai preču zīmei Nr. WO 911 200 “CAVIAR HOUSE & PRUNIER”, kas attiecināta uz Eiropas Savienību, un attiecīgo preču un pakalpojumu līdzību (sajaukšanas iespēja Preču zīmju likuma 7. panta pirmās daļas 2. punkta izpratnē).

Ņemot vērā, ka agrākā pretstatītā preču zīme ir reģistrēta vairāk nekā piecus secīgus gadus, tika iesniegts lūgums par izmantošanas pierādīšanu un Apelācijas padome, izvērtējot pretstatītās preču zīmes īpašnieka iesniegtos pierādījumus par izmantošanu, piekrita apstrīdēto preču zīmju īpašnieka pārstāvja pozīcijai, ka preču zīme netika izmantota lielākajai daļai preču un pakalpojumu, kuriem tā tika reģistrēta. Līdz ar to Apelācijas padome vērtēja sajaukšanas iespēju tikai tiktāl, ciktāl iebildums tika pamatots ar agrākās preču zīmes izmantošanu attiecībā uz kaviāru un zivju produktiem 29. klasē un iepriekš minēto preču vairumtirdzniecību 35. klasē.

Apelācijas padome nolēma, ka, lai gan salīdzināmās preču zīmes ir līdzīgas, taču salīdzināmās preces un pakalpojumi nav līdzīgi, un noraidīja abus iebildumus. Rezultātā Aģentūra TRIA ROBIT ir veiksmīgi palīdzējusi klientam aizstāvēt viņa preču zīmes iebildumu lietās. Apelācijas padomes lēmums netika pārsūdzēts un ir stājies spēkā.

Iebildumi pret preču zīmju reģistrācijām `CaviarHouse.lv` (reģ. Nr. M76096) un `CaviarHouse.lv` (fig.) (reģ. Nr. M76097)