Ideas Powered for business MVU fonds ir Eiropas Komisijas iniciēta grantu shēma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ES mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT). MVU fonda programma darbojas no 2024. gada 22. janvāra līdz 2024. gada 16. decembrim un tās budžets sasniedz 47 miljonus eiro. Praktiski ikviens Latvijas uzņēmums var pieteikties šai programmai un izmantot Eiropas Savienības atbalstu savu intelektuālā īpašuma tiesību efektīvai aizsardzībai.

Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieces preču zīmju lietās Alīna Bogdanoviča, Sabīne Ūdre un Aļona Sivcova ir ieguvušas speciālu sertifikātu, kas dod tiesības sniegt granta saņēmējiem intelektuālā īpašuma priekšizpētes un aizsardzības pakalpojumus šī fonda ietvaros.

Plašāka informācija par projektu ir pieejama Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja ( EUIPO) tīmekļa vietnē: https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/online-services/sme-fund un Latvijas Republikas Patentu valdē (https://www.lrpv.gov.lv/lv).

Mēs būsim priecīgi atbildēt uz Jūsu jautājumiem zvaniet +371 67 32 03 00

vai piesakieties tiešsaistē https://www.triarobit.com/lv/kontaktinformacija/!

MVU fonds – Ideas Powered for business