2021. gada 21.-22. oktobrī Aģentūras TRIA ROBIT profesionālie patentpilnvarnieki Vladimirs Anohins un Broņislavs Baltrumovičs piedalījās European Communities Trademark Association (ECTA) organizētā virtuālajā konferencē “39th Annual Conference 2021”.

ECTA konference “39th Annual Conference 2021”