INTA Annual Meeting 2023

INTA 2023 SINGAPORE ANNUAL MEETING - Image from INTA.ORG

Aģentūra TRIA ROBIT ar prieku paziņo par dalību Starptautiskās preču zīmju asociācijas (International Trademark Association (INTA)) 2023. gada ikgadējā sanāksmē, kas notiks Singapūrā 2023.gada 16.-20.maijā.
Šogad esam starp konferences izstādes dalībniekiem un sirsnīgi aicinām apmeklēt mūsu stendu N17 ……