Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieks Voldemars Osmans piedalījās Āzijas patentpilnvarnieku asociācijas (APAA) rikotajā starptautiskajā konferencē “73rd Council Meeting” https://www.apaa2022.org/.

SIA “Aģentūra TRIA ROBIT” ir noslēgusi 28.04.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/163  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

APAA 73rd Council Meeting