2022.gada 8.novembrī Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde kopīgi ar LR Patentu valdi un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju ar Eiropas Komisijas atbalstu rīkoja semināru muitas, policijas un citu tiesībsargājošo institūciju amatpersonām, kuru darbs ir saistīts ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, t.sk. viltojumu atklāšanu. Seminārā piedalījās vairāk kā 60 klausītāji un vairāki tiesību īpašnieku pārstāvji ar savām prezentācijām.

Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieks Broņislavs Baltrumovičs iepazīstināja klausītājus ar ģeogrāfiskās izcelsmes norāde „Champagne”, kā arī „Google” un „Fitbit” preču zīmju aizsardzības niansēm, informējot muitas darbiniekus par jaunākajām tendencēm oriģinālo produktu izskatā un aizsardzībā, kā arī par pēdējā laikā visizplatītākajiem viltojumiem un to atšķiršanas pazīmēm.

Pateicamies muitas, policijas uz citu tiesībsargājošos institūciju darbiniekiem, kuri neatlaidīgi strādā, lai nepieļautu viltojumu nonākšanu brīvā apgrozībā, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Riska vadības daļas Ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības nodaļas speciālistiem par veiksmīgu semināra organizēšanu un novadīšanu!

Muitas seminārs „Efektīvas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības metodes 2022”.  Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieks Broņislavs Baltrumovičs | Rīga, 2022.gada 8.novembrī
Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieks Broņislavs Baltrumovičs | Rīga, 2022.gada 8.novembrī
Muitas seminārs „Efektīvas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības metodes 2022”