2021.gada 5.oktobrī Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde rīkoja semināru jaunajiem muitas darbiniekiem un muitas amatpersonām, kuru darbs ir saistīts ar muitas kontroli, t.sk. viltojumu atklāšanu. Seminārā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieki, tai skaitā arī Pasaules muitas organizācijas, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO), Latvijas Republikas Patentu valdes un tiesību īpašnieku pārstāvji.

Šajā seminārā Aģentūras TRIA ROBIT prof. patentpilnvarnieki Broņislavs Baltrumovičs un Sabīne Ūdre iepazīstināja auditoriju ar Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC – ģeogrāfiskās izcelsmes norāde „Champagne”), Comité international olympique (IOC – olimpiskā sibolika) un Nokia Corporation (Nokia preču zīmes) prezentācijām, informējot muitas darbiniekus par jaunākajām tendencēm oriģinālo produktu izskatā un aizsardzībā, kā arī par pēdējā laikā visizplatītākajiem viltojumiem un to atšķiršanas pazīmēm. Pateicamies muitas darbiniekiem, kuri neatlaidīgi strādā, lai nepieļautu viltojumu nonākšanu brīvā apgrozībā, un Muitas pārvaldes Riska vadības daļas speciālistiem par veiksmīgu semināra organizēšanu un novadīšanu.

Muitas seminārs „Efektīvas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības metodes”