Š.g. 30.septembrī Aģentūras TRIA ROBIT prof.patentpilnvarnieks Broņislavs Baltrumovičs piedalījās Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku Asociācijas un AIPPI Latvijas Nacionālās grupas rīkotā seminārā par jaunākajiem grozījumiem Muitas likumā, kas stājās spēkā ar 2021.gada 1.septembri, savā prezentācijā iepazīstinot semināra dalībniekus ar šo grozījumu saturu un ietekmi uz līdzšinējo muitas iestāžu praksi viltojumu apkarošanā, kā arī sagaidāmajām izmaiņām līdzšinējā strīdu risināšanas kārtībā.

Seminārs par grozījumiem Muitas likumā