2021. gada 21.septembrī Aģentūras TRIA ROBIT profesionālie patentpilnvarnieki Vladimirs Anohins un Voldemārs Osmans piedalījās Licensing Executives Society (LES) Scandinavia organizētā virtuālajā konferencē “LES Scandinavia 50 years’ anniversary conference 2021”.

LES Scandinavia konference “LES Scandinavia 50 years’ anniversary conference 2021”