MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” (Ideas Powered for Business SME Fund)

Aģentūras TRIA ROBIT prof. Patentpilnvarnieces preču zīmju lietās – Alīna Bogdanoviča, Sabīne Ūdre un Aļona Sivcova, no 24.-26.februārim piedalījās Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) rīkotās mācībās saistībā ar Eiropas Komisijas un EUIPO izveidoto 20 miljonu EUR mazo un vidējo uzņēmumu fondu (SME fund) “Idejas stiprākam uzņēmumam”, kas radīts ar mērķi palīdzēt Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī atbalstīt ES ekonomikas atveseļošanos.

Apmācību beigās iegūtais sertifikāts dod tiesības mūsu patentpilnvarniecēm sniegt intelektuālā ipašuma priekšizpētes pakalpojumus šī fonda ietvaros apstiprinātiem uzņēmumiem, kuri savukārt var atgūt daļu no šiem izdevumiem. Plašāka informācija par projektu pieejama Latvijas Republikas Patentu valdes mājas lapā un MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” (Ideas Powered for Business SME Fund)

MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam”