Latvijas Republikas Saeima 2021.gada 21.janvārī ir pieņēmusi un Valsts Prezidents 2.februārī ir izsludinājis grozījumus Civilprocesa likumā, ar kuriem profesionālajiem patentpilnvarniekiem ir atjaunotas tiesības pārstāvēt savus klientus arī kasācijas instances tiesā (Augstākās tiesas Senātā) rūpnieciska īpašuma strīdos.

Ar jauno likumu Civilprocesa likuma 82.1 pantam tika pievienota piektā daļa, kas paredz ka “Fizisko un juridisko personu lietas par rūpnieciskā īpašuma tiesību pārkāpumiem un aizsardzību un šā panta pirmās daļas 3. punktā minētās lietas kasācijas instances tiesā var vest arī ar profesionāla patentpilnvarnieka starpniecību”, saglabājot arī tiesības pārstāvēt klientus lietās par komercnoslēpuma aizsardzību pret to nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu. Likums stāsies spēkā š.g. 1.martā.

Grozījumi Civilprocesa likumā