No 2021. gada 23. līdz 24. martam Aģentūras TRIA ROBIT profesionālais patentpilnvarnieks Vladimirs Anohins piedalījās INTA (International Trademark Association) organizētā virtuālajā konferencē “2021 What’s Next for Brands: A View from Europe Conference”, kurā tika apskatīti aktuālie preču zīmju jautājumi, tai skaitā, vēl joprojām aktuālais jautājums par Michael Gleissner preču zīmju reģistrāciju Eiropas Savienībā, kas pamatā vērsta pret trešo personu interesēm.

INTA konference “2021 What’s Next for Brands: A View from Europe Conference”