2019. gada 12. jūnijā Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieces preču zīmju jomā, Alīna Bogdanoviča un Aļona Sivcova, veiksmīgi pabeidza mācības Programmā par preču zīmēm un dizainparaugiem (ETMD Education Programme) Alikantē, Spānijā. Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) izveidoja šo programmu speciālistiem, kas darbojas intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā un nodarbojas ar Eiropas Savienības preču zīmju (EUTM) un Kopienas dizainparaugu (RCD) reģistrāciju un to uzturēšanu.


ETMD programma sastāvēja no aptuveni 150 mācību stundām, kas attiecās uz visiem Eiropas Savienības preču zīmju un Kopienas dizainparaugu likuma aspektiem un to piemērošanu EUIPO praksē, ietverot arī tiesvedību Eiropas Savienības Tiesā un citus intelektuālā īpašuma jautājumus. Šīs programmas pasniedzēju sastāvs ietver vecākos EUIPO ekspertus, Apelācijas padomes locekļus, praktizējošus šīs jomas speciālistus un profesionālus, kā arī vadošus universitāšu lektorus un tiesnešus.

ETMD Education Programme