2019. gada 23. – 26. jūnijā, Edinburgā, Skotijā   Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarotie Vladimirs Anohins, Natālija Anohina un vecākais jurists, patentpilnvarnieks Broņislavs Baltrumovičs piedalīsies ECTA 38. ikgadējā konferencē.

ECTA 38TH 26-29 June 2019
ECTA 38 ikgadējā konference.