Š.g. 9.martā viesnīcas Astor Rīga telpās notika ikgadējā Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācijas biedru kopsapulce, kurā notikušas arī LPPA valdes vēlēšanās. 
Ar balsu vairākumu jau otro reizi pēc kārtas organizācijas valdē ir ievēlēts Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieks Broņislavs Baltrumovičs, kurš ir kļuvis par organizācijas viceprezidentu, savukārt, pirmo reizi LPPA valdē tika ievēlēta Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarniece Alīna Bogdanoviča, kas ir ievēlēta par organizācijas sekretāri. Apsveicam kolēģus un pateicamies biedriem par izteikto uzticību!

LPPA gadskārtējā biedru kopsapulce