Š.g. 21.martā mākslas galerijas „Putti” telpās notika ikgadējā AIPPI (Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības organizācijas) Latvijas nacionālās grupas (LNG) biedru kopsapulce, kurā notikušas arī AIPPI LNG valdes vēlēšanās. 

Jau otro reizi pēc kārtas AIPPI LNG valdē ir ievēlēts Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieks Broņislavs Baltrumovičs. Apsveicam kolēģi un pateicamies organizācijas biedriem par izteikto uzticību!

AIPPI nacionālās grupas gadskārtējā biedru kopsapulce