2024.gada 22.janvārī

No pirmdienas, 22. janvāra, atbalsta fonda “Idejas stiprākam uzņēmumam” ietvaros mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) Latvijā ir atvērta pieteikšanās līdzfinansējumam intelektuālā īpašuma (IĪ) aizsardzībai. Kopumā ir paredzēti četri atbalsta vaučeri, paredzēti dažādiem pakalpojumiem:

1. vaučers: līdz EUR 700 var izmantot IĪ priekšizpētes pakalpojumiem (IP Scan) un IĪ tiesību pārkāpumu gadījumā (IP Scan Enforcement);

2. vaučers: līdz EUR 1000 var izmantot preču zīmju un/vai dizainparaugu reģistrēšanai (pieteikuma un reģistrācijas maksām) kā Eiropas Savienībā, tā arī Latvijā un citās valstīs;

3. vaučers: līdz EUR 1500 patentu reģistrēšanai un līdz EUR 2000 juridiskiem pakalpojumiem saistībā ar jauna Eiropas patenta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu;

4. vaučers: līdz EUR 1500 EUR var izmantot augu šķirņu aizsardzībai ES līmenī.

Atbalsts būs pieejams līdz 2024. gada 6. decembrim vai līdz finanšu līdzekļi ir izsmelti. Atbalsts tiek piešķirts rindas kārtībā un pieejamie līdzekļi ir ierobežoti, līdz ar to iesakām nevilcināties ar pieteikšanos! Svarīgi ir arī atcerēties, ka sākumā ir jāpiesakās fondam un tikai pēc vaučera saņemšanas var pieteikt savu IĪ reģistrācijai!

Profesionālo patentpilnvarnieku biroja „Aģentūra TRIA ROBIT” speciālisti būs priecīgi palīdzēt Jums kā Jūsu IĪ aizsardzībā tā arī līdzfinansējuma iegūšanā!

Papildus informācija ir pieejama LR Patentu valdes tīmekļa vietnē https://www.lrpv.gov.lv/lv/mvu-fonds-idejas-stiprakam-uznemumam un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja tīmekļa vietnē https://www.euipo.europa.eu/lv/discover-ip/sme-fund/overview

Atvērta pieteikšanās MVU fondam