2019. gada 11. un 12. martā Itālijas galvaspilsētā Romā norisināsies Pharmaceutical Trade marks Gruop (PTMG) 98. ikgadējā pavasara konference, kurā Aģentūru TRIA ROBIT pārstāvēs patentpilnvarotie Vladimirs Anohins.

PTMG 98 konference