2020. gada 6. februārī Latvijas Republikas Saeima trešajā lasījumā atbalstīja jauno “Preču zīmju likumu”, kas aizstās iepriekšējo likumu “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”, kurš ir spēkā Latvijā no 1999. gada 15. jūlija.

Ar jauno likumu nacionālajā regulējumā tiek ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2015/2436, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm. Papildus Direktīvas ieviešanai jaunais likums aktualizē preču zīmju tiesisko regulējumu atbilstoši šī brīža tiesiskai situācijai, kā arī pārstrukturē iepriekšējo likumu.

Esam lepni, ka jaunā likuma izstrādē kā likumprojekta darba grupas pastāvīgais loceklis piedalījās TRIA ROBIT patentpilnvarnieks Broņislavs Baltrumovičs.

Latvijas Republikas Saeima trešajā lasījumā atbalstīja jauno “Preču zīmju likumu”.