2024.gada 19.-21.jūnijā Beļģijas pilsētā Antverpenē norisināsies 42. ikgadējā ECTA (Eiropas Kopienu Preču zīmju asociācijas) konference (ECTA 42th Annual Conference) „MANY FACETS OF IP”, kurā Aģentūru TRIA ROBIT pārstāvēs profesionālie patentpilnvarnieki Vladimirs Anohins, uzņēmuma direktors un vadošais partneris, un Broņislavs Baltrumovičs, vadošais jurists.

V.Anohins ir Profesionālo lietu un dalības komitejas (Professional & Membership Committee) loceklis, savukārt, B.Baltrumovičs ir Pretviltošanas komitejas (Anticounterfeiting Commitee) loceklis un Uzraudzības Padomes (Supervisory Board) loceklis, kas pārstāv Latviju asociācijā.

ECTA 42th Annual Conference 2024