ETMD Education Programme

ETMD Education Programme

2019. gada 12. jūnijā Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieces preču zīmju jomā, Alīna Bogdanoviča un Aļona Sivcova, veiksmīgi pabeidza mācības Programmā par preču zīmēm un dizainparaugiem (ETMD Education Programme) Alikantē, Spānijā. Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) izveidoja šo programmu speciālistiem, kas darbojas intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā un nodarbojas ar Eiropas Savienības preču zīmju (EUTM) un Kopienas dizainparaugu (RCD) reģistrāciju un to uzturēšanu.

INTA 141th Annual Meeting

INTA 141th Annual Meeting

Aģentūra TRIA ROBIT būs pārstāveta ikgadējā International Trademark Association (INTA) rīkotajā ikgadējā konferencē, kas šogad norisināsies jau 141. reizi. Konference norisināsies ASV pilsētā Bostonā, no 18. līdz 22. maijam. Konferenci apmeklēs mūsu patentpilnvanieki Broņislavs Baltrumovičs, Alīna Bogdanoviča, Aļona Sivcova un Voldemārs Osmans.

LPPA gadskārtējā biedru kopsapulce

Ar balsu vairākumu jau otro reizi pēc kārtas organizācijas valdē ir ievēlēts Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieks Broņislavs Baltrumovičs, kurš ir kļuvis par organizācijas viceprezidentu, savukārt, pirmo reizi LPPA valdē tika ievēlēta Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarniece Alīna Bogdanoviča, kas ir ievēlēta par organizācijas sekretāri. Apsveicam kolēģus un pateicamies biedriem par izteikto uzticību!

Apgabaltiesa pieliek punktu strīdā par BRŪŽA preču zīmi

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2016.gada 21.oktobra spriedumu, kurš stājās spēkā 2016.gada 16.decembrī, tika galīgi atrisināts strīds ar preču zīmju BRŪŽA un BRŪŽA LEĢENDA reģistrācijām un lietošanu, kurš izcēlies 2015.gada sākumā izcēlies starp Latvijas lielākajiem alus ražotājiem – AS „Aldaris” un AS „Cēsu alus” (par šī strīda iznākumu pirmās instances tiesā jau ziņojām iepriekš).

FERRERO ROCHER pret ROSHEN

Pazīstamais itāļu saldumu ražotājs FERRERO S.P.A. ar Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieku starpniecību iesniedza pret minētām preču zīmēm iebildumus, pamatojoties uz savu agrāko starptautiski reģistrēto preču zīmi „FERRERO ROCHER” (fig.), reģ. Nr. WO 799 546. Visi iebildumi tika balstīti likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 7.panta pirmās daļas 2.punkta (preču zīmju sajaukšanas iespēja) un šī likuma 8.panta noteikumiem (plaši pazīstamas preču zīmes sajaucams atveidojums un imitācija).