Grozījumi Muitas likumā

10.06.2021. Saeima ir pieņēmusi un 28.06.2021. Valsts Prezidents ir izsludinājis grozījumus LR Muitas likumā, ar kuriem tiek ieviesta jauna kārtība, kādā nacionālajā līmenī tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regula (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (turpmāk – Regula 608/2013).

Muitas seminārs „Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība 2020”

Aģentūras TRIA ROBIT Prof. patentpilnvarnieki Broņislavs Baltrumovičs un Sabīne Ūdre iepazīstināja auditoriju ar tiesību īpašnieku HUGO BOSS; L`Oreal; Champagne (Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) un Hello Kitty (Sanrio Company Ltd.) prezentācijām, informējot muitas darbiniekus par jaunākajām tendencēm oriģinālo produktu izskatā un aizsardzībā, kā arī par pēdējā laikā visizplatītākajiem viltojumiem un to atšķiršanas pazīmēm.