Trial :: Front Page (lat)

Aģentūra TRIA ROBIT nepārtraukti tiek ierindota starp augstākā līmeņa patentpilnvaroto birojiem Baltijas valstоs gan patentu, gan arī preču zīmju lietās tādos intelektuālā īpašuma specializētajos žurnālos kā "Managing Intellectual Property " un "Legal 500 "

Pasākumi

2017. gada 13. - 17. oktobris
AIPPI World Congress 2017
No 2016.gada 16. līdz 20.septembrim Itālijas pilsētā Milānā norisināsies starptautiskā konfe...

2017. gada 04. - 07. novembris
Oklenda, Jaunzēlande
APAA 67th Council Meeting
No 2017.gada 4. līdz 7.novembrim Oklendas Konferenču centrā norisināsies Asian Patent Attorneys ...

2017. gada 08. - 10. novembris
Vašingtona, ASV
INTA Leadership Meeting
Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarniece Aļona SIVCOVA piedalīsies komitejas tikšanās INTA konf...

2017. gada 26. - 29. novembris
Panama, Panama
ASIPI XX Work Sessions and Administrative Council
No 2017.gada 26. līdz 29.novembrim Panamas galvaspilsētā Panamā norisināsies Asociación Intera...

2017. gada 28. novembris - 01. decembris
Maskavas apgabals, Krievija
Piedalīšanās VII (XXIII) zinātniski-praktiskajā konference
Aģentūras TRIA ROBIT pārstāvji Natālija Anohina un Alīna Bogdanoviča piedalīsies starptautis...

 
Aģentūra TRIA ROBIT

Intelektuālā īpašuma aizsardzība
 

Baltijas valstis
Centrāleiropa un Austrumeiropa
Krievija un NVS
Centrālāzija

Aģentūra TRIA ROBIT ir viena no vadošām firmām intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā Baltijās valstīs. Mēs piedāvājam saviem klientiem visplašāku pakalpojumu klāstu saistībā ar intelektuālā īpašuma – patentu, preču zīmju, dizainparaugu, autortiesību un Interneta domēna vārdu un autortiesību reģistrāciju un aizsardzību Eiropas Savienības un Austrumeiropas valstīs, Krievijā un Centrālāzijas valstīs. Cieši sakari ar daudziem ārzemju partneriem ļauj mums sniegt konsultācijas un savu palīdzību intelektuālā īpašuma aizsadzības jomā teju vai ikkatrā pasaules valstī.

Mūsu ilggadīgā un daudzpusīgā pieredze ļauj mums piedāvāt katram mūsu klientam individuālu pieeju un klienta vēlmēm atbilstošu rezultātu par vismazākām izmaksām!


Jauns Aģentūras TRIA ROBIT pakalpojums, Regimark - preču zīmes reģistrācija Latvijā tiešsaistes režīmā. Ar Regimark preču zīmes reģistrācija kļuva par vienkāršu, ātru un pieejamu procesu.

Aģentūras TRIA ROBIT profesionālo patentpilnvarnieku profesionālā darbība ir apdrošināta saskaņā ar AAS „BALTA”  izdoto profesionālās civiltisiskās apdrošināšanas polisi.

 

Plašāk                         Kāpēc klienti mūs izvēlas

 

\"\\"\\"\"

\"\\"\\"\"

\"\"