Jaunie interaktīvi pakalpojumi:

Eiropas Kopienas preču zīmes un dizainparaugi

www.triarobit.eu

Jaunumi

2017. gada 02. marts
FERRERO ROCHER v. ROSHEN
2017. gada 20. februāris
AIPPI Baltijas konference 2017
Aģentūra TRIA ROBIT nepārtraukti tiek ierindota starp augstākā līmeņa patentpilnvaroto birojiem Baltijas valstоs gan patentu, gan arī preču zīmju lietās tādos intelektuālā īpašuma specializētajos žurnālos kā "Managing Intellectual Property " un "Legal 500 "

Pasākumi

2017. gada 28. - 28. februāris
LPPA biedru pilnsapulce
Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku asociācija rīko biedru gadskārtējo...

2017. gada 07. - 07. aprīlis
Rīga, Latvija
LIAA seminārs
2017.gada 7.aprīlī Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieces Alīna Bogdanovi...

2017. gada 11. - 13. aprīlis
Jūrmala, Latvija
12th AIPPI BALTIC CONFERENCE
Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieki Vladimirs Anohins, Natālija Anohina, Maruta V...

2017. gada 20. - 24. maijs
Barselona, Spānija
INTA 139. ikgadējā sanāksme
Kā parasti, Aģentūra TRIA ROBIT piedalās ikgadējā INTA sanāksm...

2017. gada 28. jūnijs - 01. jūlijs
Budapešta, Ungārija
ECTA 36th Annual Conference
Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarotie Vladimirs Anohins, Natālija Anohina un Katerin...

 
Aģentūra TRIA ROBIT

Intelektuālā īpašuma aizsardzība
 

Baltijas valstis
Centrāleiropa un Austrumeiropa
Krievija un NVS
Centrālāzija

Aģentūra TRIA ROBIT ir viena no vadošām firmām intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā Baltijās valstīs. Mēs piedāvājam saviem klientiem visplašāku pakalpojumu klāstu saistībā ar intelektuālā īpašuma – patentu, preču zīmju, dizainparaugu, autortiesību un Interneta domēna vārdu un autortiesību reģistrāciju un aizsardzību Eiropas Savienības un Austrumeiropas valstīs, Krievijā un Centrālāzijas valstīs. Cieši sakari ar daudziem ārzemju partneriem ļauj mums sniegt konsultācijas un savu palīdzību intelektuālā īpašuma aizsadzības jomā teju vai ikkatrā pasaules valstī.

Mūsu ilggadīgā un daudzpusīgā pieredze ļauj mums piedāvāt katram mūsu klientam individuālu pieeju un klienta vēlmēm atbilstošu rezultātu par vismazākām izmaksām!


Jauns Aģentūras TRIA ROBIT pakalpojums, Regimark - preču zīmes reģistrācija Latvijā tiešsaistes režīmā. Ar Regimark preču zīmes reģistrācija kļuva par vienkāršu, ātru un pieejamu procesu.

Aģentūras TRIA ROBIT profesionālo patentpilnvarnieku profesionālā darbība ir apdrošināta saskaņā ar AAS „BALTA”  izdoto profesionālās civiltisiskās apdrošināšanas polisi.

 

Plašāk                         Kāpēc klienti mūs izvēlas