ETMD Education Programme

ETMD Education Programme

2019. gada 12. jūnijā Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieces preču zīmju jomā, Alīna Bogdanoviča un Aļona Sivcova, veiksmīgi pabeidza mācības Programmā par preču zīmēm un dizainparaugiem (ETMD Education Programme) Alikantē, Spānijā. Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) izveidoja šo programmu speciālistiem, kas darbojas intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā un nodarbojas ar Eiropas Savienības preču zīmju (EUTM) un Kopienas dizainparaugu (RCD) reģistrāciju un to uzturēšanu.

INTA 141th Annual Meeting

INTA 141th Annual Meeting

Aģentūra TRIA ROBIT būs pārstāveta ikgadējā International Trademark Association (INTA) rīkotajā ikgadējā konferencē, kas šogad norisināsies jau 141. reizi. Konference norisināsies ASV pilsētā Bostonā, no 18. līdz 22. maijam. Konferenci apmeklēs mūsu patentpilnvanieki Broņislavs Baltrumovičs, Alīna Bogdanoviča, Aļona Sivcova un Voldemārs Osmans.