Aģentūra TRIA ROBIT pastāvīgi tiek ierindota starp augstākā līmeņa firmām tādos intelektuālā īpašuma specializētajos žurnālos kā Managing Intellectual Property un Legal 500 par darbu gan preču zīmju, gan patentu sfērā Baltijas valstīs kopš 1997. gada.
Mēs parādāmies arī starp vedošajām intelektuālā īpašuma firmām NVS valstīs, tādās kā Krievija un Ukraina. Žurnāls Legal 500 norāda uz mūsu firmas spēku un kvalitāti, un ir apstiprinājis mūsu pakalpojumu augsto līmeni, ierindojot Aģentūru TRIA ROBIT starp augstākā līmeņa intelektuālā īpašuma firmām pēdējās 2006., 2007.un 2008. gada publikācijās.