Latvijas profesionālā patentpilnvarniece

Profesionālā pārstāve EUIPO

Izglītība:

franču valodas filologs, Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte (1983) ;

jurists, Baltijas Krievu institūts (2002);

Profesionālā pieredze:

Zinātniski tehniskā bibliotēka (1983-1992);

Latvijas profesionālā patentpilnvarniece ar specializāciju preču zīmju jomā (2004);

profesionālā pārstāve EUIPO (2004);

Dalība:

Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija (LPPA);

Specializācija: preču zīmes

 

Strādā uzņēmuma kopš 1992.g.