Latvijas profesionālais patentpilnvarnieks

Eiropas patentpilnvarnieks

Profesionālais pārstāvis EUIPO

Izglītība:

Rīgas Tehniskās universitātes Radiotehnikas un sakaru fakultāte (1985);

Profesionālā pieredze:

patentu speciālists (1993-2001);

Latvijas profesionālais patentpilnvarnieks ar specializāciju patentu, preču zīmju un dizainparaugu jomā (2001);

profesionālais pārstāvis EUIPO (2004);

Eiropas patentpilnvarnieks (2005);

Dalība:

Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija (LPPA), INTA.

Specializācija:

izgudrojumi (patenti), dizainparaugi, preču zīmes, konsultēšana

 

Strādā uzņēmumā kopš 1993.g.