Uzņēmuma dibinātājs un direktors

Latvijas profesionālais patentpilnvarnieks

Eiropas patentpilnvarnieks

Profesionālais pārstāvis EUIPO

Izglītība:

еlektroniskās inženierijas fakultāte, Bonča-Brujeviča Ļeņingradas elektrotehinisko sakaru institūts (1971);

Centrālais darbinieku un tautsaimniecības speciālistu patentu darba jomā kvalifikācijas paaugstināšanas institūts (1984);

Profesionālā pieredze:

patentu speciālists (1971-1991);

Latvijas profesionālais patentpilnvarnieks ar specializāciju patentu, preču zīmju un dizainparaugu jomā (1992);

Profesionālais pārstāvis EUIPO (2004);

Eiropas patentpilnvarnieks (2005);

Dalība:

Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija (LPPA), AIPLA, CILS, CITMA, ECTA, FICPI, INTA, EPI.

Specializācija:

izgudrojumi (patenti), dizainparaugi, preču zīmes, konsultēšana

 

Uzņēmuma dibinātājs un direktors kopš 1991.g