Latvijas profesionālā patentpilnvarniece

Eiropas patentpilnvarniece

Profesionālā pārstāve EUIPO

Izglītība:

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte (1980);

Centrālais darbinieku un tautsaimniecības speciālistu patentu darba jomā kvalifikācijas paaugstināšanas institūts (1986);

maģistra grāds ķīmijā, Latvijas Universitāte (1993)

Profesionālā pieredze:

Latvijas Universitātes Patentu nodaļa (1983-1990);

patentu speciālists (1998-2001);

Latvijas profesionālā patentpilnvarniece patentu, preču zīmju un dizainparaugu jomā (2001);

profesionālā pārstāve EUIPO (2004);

Eiropas patentpilnvarniece (2005)

Dalība:

Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija (LPPA)

Specializācija:

izgudrojumi (patenti), dizainparaugi, preču zīmes

 

Strādā uzņēmumā kopš 1998.g.