Latvijas profesionālā patentpilnvarniece

Profesionālā pārstāve EUIPO

Sertificēta tulkotāja

Izglītība:

bakalaura diploms angļu valodas filoloģijā, Daugavpils Universitāte (2006);

sertificēta tulkotāja, Latvijas Universitāte (2008);

maģistra diploms angļu valodas filoloģijā, Latvijas Universitāte (2010);

Profesionālā pieredze:

patentpilnvarnieka palīgs (2007-2012);

Latvijas profesionālā patentpilnvarniece  ar specializāciju preču zīmju jomā (2012);

profesionālā pārstāve EUIPO (2012);

Dalība:

Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija (LPPA), INTA

Specializācija:

preču zīmes, apelācijas, tulkojumi

Strādā uzņēmumā kopš 2007.g.