Aģentūra TRIA ROBIT ir viena no vadošām firmām intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā Baltijās valstīs. Mēs piedāvājam saviem klientiem visplašāku pakalpojumu klāstu saistībā ar intelektuālā īpašuma – patentu, preču zīmju, dizainparaugu, autortiesību un Interneta domēna vārdu un autortiesību reģistrāciju un aizsardzību Eiropas Savienības un Austrumeiropas valstīs, Krievijā un Centrālāzijas valstīs. Cieši sakari ar daudziem ārzemju partneriem ļauj mums sniegt konsultācijas un savu palīdzību intelektuālā īpašuma aizsadzības jomā teju vai ikkatrā pasaules valstī.

Mūsu ilggadīgā un daudzpusīgā pieredze ļauj mums piedāvāt katram mūsu klientam individuālu pieeju un klienta vēlmēm atbilstošu rezultātu par vismazākām izmaksām!

Aģentūras TRIA ROBIT profesionālā darbība ir apdrošināta sabiedrībā „Balta” uz summu EUR 300 000.