Muitas seminārs „Efektīvas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības metodes 2023”

Muitas seminārs „Efektīvas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības metodes 2023”

Latvijas Republikas Patentu valde (LRPV) sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldi un ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) atbalstu 2023. gada 14. un 15. novembrī jau septīto reizi rīkoja ikgadējo starptautisko semināru muitas un citu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem “Efektīvas intelektuālā īpašuma aizsardzības metodes 2023”. 

Vienotā spēka Eiropas patenta sistēma

2023. gada 1. jūnijā 17 Eiropas Savienības dalībvalstīs stājās spēkā Vienotā spēka Eiropas patenta sistēma, iezīmējot vienu no nozīmīgākajiem notikumiem Eiropas patentu vēsturē kopš Eiropas Patentu Konvencijas parakstīšanas 1973. gada 5. oktobrī, kas notika pirms gandrīz piecdesmit gadiem. Šī jaunā sistēma sniedz lietotājiem priekšrocības daudzās jomās, tai skaitā izmaksu samazinājumu, vienkāršotas procedūras, uzlabotu pārredzamību un juridisko noteiktību.

INTA Annual Meeting 2023

INTA 2023 SINGAPORE ANNUAL MEETING - Image from INTA.ORG

Aģentūra TRIA ROBIT ar prieku paziņo par dalību Starptautiskās preču zīmju asociācijas (International Trademark Association (INTA)) 2023. gada ikgadējā sanāksmē, kas notiks Singapūrā 2023.gada 16.-20.maijā.
Šogad esam starp konferences izstādes dalībniekiem un sirsnīgi aicinām apmeklēt mūsu stendu N17 ……

Grozījumi Preču zīmju likumā un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā

2023. gada 9. februārī Latvijas Republikas Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā un Preču zīmju likumā, ieviešot attiecīgajos normatīvajos aktos Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2015/2436 noteikumus par preču zīmes reģistrācijas atcelšanas un atzīšanas par spēkā neesošu administratīvajām procedūrām …..

MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam”

MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam”

Ar 2023.gada 23.janvāri ir atvērts jauns posms pieteikumiem Eiropas Komisijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) fonda “Idejas stiprākam uzņēmumam” dotācijām (grantiem), kas ir paredzēto, lai palīdzētu apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības, ko īsteno Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) sadarbībā ar Latvijas Republikas Patentu valdi.