Grozījumi Preču zīmju likumā un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā

2023. gada 9. februārī Latvijas Republikas Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā un Preču zīmju likumā, ieviešot attiecīgajos normatīvajos aktos Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2015/2436 noteikumus par preču zīmes reģistrācijas atcelšanas un atzīšanas par spēkā neesošu administratīvajām procedūrām …..

MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam”

MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam”

Ar 2023.gada 23.janvāri ir atvērts jauns posms pieteikumiem Eiropas Komisijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) fonda “Idejas stiprākam uzņēmumam” dotācijām (grantiem), kas ir paredzēto, lai palīdzētu apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības, ko īsteno Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) sadarbībā ar Latvijas Republikas Patentu valdi.

Aģentūra TRIA ROBIT ieguvusi IP STARS 2021 augstāko novērtējumu

Aģentūra TRIA ROBIT ieguvusi IP STARS 2021 augstāko novērtējumu

Esam gandarīti, ka izdevuma Managing IP izpētes un reitingu sadaļas IP STARS veidotajā intelektuālā īpašuma rangā Aģentūra TRIA ROBIT ieguvusi augstāko novērtējumi un attiecīgi ierindota augstākajā līmenī (Tier 1).

Izdevums IP STARS tāpat ir novērtējis arī mūsu speciālistu veikumu, piešķirot Inesei Poļakai un Broņislavam Baltrumovičam Trade mark star 2021 novērtējumu, bet Sabīnei Ūdrei – Rising star 2021 atzinību.

Iebildumi pret preču zīmju reģistrācijām `CaviarHouse.lv` (reģ. Nr. M76096) un `CaviarHouse.lv` (fig.) (reģ. Nr. M76097)

Iebildumi pret preču zīmju reģistrācijām `CaviarHouse.lv` (reģ. Nr. M76096) un `CaviarHouse.lv` (fig.) (reģ. Nr. M76097)

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome 2021.gada 3.decembrī izskatīja iesniegtos iebildumus pret preču zīmju reģistrācijām Nr. M 76 096 `CaviarHouse.lv` un Nr. M 76 097 `CaviarHouse.lv` (fig.) lietā, kurā Aģentūras TRIA ROBIT klientu – apstrīdēto zīmju īpašnieku CAVIARHOUSE.LV, SIA pārstāvēja profesionālais patentpilnvarnieks Broņislavs Baltrumovičs.

MVU fonds – Ideas Powered for business

MVU fonds – Ideas Powered for business

Ideas Powered for business MVU fonds ir Eiropas Komisijas iniciēta grantu shēma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ES mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT).
Aģentūras TRIA ROBIT patentpilnvarnieces preču zīmju lietās Alīna Bogdanoviča, Sabīne Ūdre un Aļona Sivcova ir ieguvušas speciālu sertifikātu, kas dod tiesības sniegt granta saņēmējiem intelektuālā īpašuma priekšizpētes un aizsardzības pakalpojumus šī fonda ietvaros.